Dan bila dikatakan kepada mereka, “Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi,” mereka menjawab, “Sesungguhnya kami orang-orang  yang mengadakan perbaikan.” Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang membuat kerusakan, tetapi mereka tidak sadar. —Al-Baqarah (2): 11-12   Bismillâh al-Rahmân al-Rahîm Buku Buat Apa Beragama? ini adalah kumpulan tulisan dan renungan saya selama...

Open chat